กิจกรรมย้อนหลัง  ของ สภ.สุวรรณภูมิ

สภ.สุวรรณภูมิ ติดตั้ง Wi-Fi ฟรี ประจำ สภ.เพื่อบริการประชาชน

ผกก. ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าสถานีตำรวจ
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๖

กต.ตร.สภ.สุวรรณภูมิ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
ตรวจกิกรรม  ๕ ส. สภ.สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

พ.ต.อ.ฉัตรชัย  ศักดาวิศิษฎ์ ผกก.สส.กต.๔ จต.  พร้อมคณะตรวจราชการ
สภ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือ
พระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สภ.สุวรรณภูมิ  ได้จัดกิจกรรมวันตำรวจ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ และข้าราชการตำรวจ  ร่วมโครงการระดมกวาดล้าง
วันต่อต้านยาเสพติด
และพิธีดื่มน้ำสาบานต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕

พ.ต.อ.ภัทราวุธ  เอื้อมศศิธร รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ
ตรวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน สภ.สุวรรณภูมิ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ชุด ชมส.สภ.สุวรรณภูมิ ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์เพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ บ้านทุ่งน้อย ม. 5 ต.หัวช้าง  เมื่อวันที่28 - 30 ม.ค. 54


ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๑,๕๐๐  รูป

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ดำเนินการตามนโยบายของ  ผบ.ตร.

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพครอบครัวข้าราชการตำรวจ

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมงาน "สามัคคีคือพลัง ครั้งที่ ๓ "

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีประกวดหมู่บ้าน อสม.ดีเด่นระดับประเทศ
ที่บ้านโพนย่านาง ม. ๙ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และ กต.ตร.บวงสรวง
ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ๑๙๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๔

ชุด ชมส.สภ.สุวรรณภูมิ ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ บ้านหนองไผ่  ม. ๖  ต.บ่อพันขัน  
เมื่อวันที่  ๑๑ - ๑๕  มี.ค. ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวง ร.๕ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔

พ..ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน  รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด  
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๔
เมื่อวันที่๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่สภ.สุวรรณภูมิ

พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ให้ สภ.สุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่  ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
ประชุมร่วมกับกำนันทุกตำบลเรื่องปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๕๔ ณ ห้องประชุม สภ.สุวรรณภูมิ

ชุด ชมส.สภ.สุวรรณภูมิ ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ บ้านทุ่งทรายทอง  ม. ๗  ต.ทุ่งหลวง  
เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕  มี.ค. ๒๕๕๔

สภ.สุวรรณภูมิ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย์ธนาคาร
เมื่อวันที่  ๓๑  มี.ค. ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา
ณ ภ.จว.ร้อยเอ็ด็ด  เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสังฆรักษ์สาลี ติกขวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างโนนตาด ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ  เมื่อ  ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๔

พ.ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน  รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ
ตรวจราชการในโครงการกิจกรรม ๕  ส  
ที่ สภ.สุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๑.๐๐ น.

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบอาคารเรียน ศรีศุภอักษร ให้กับ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และ โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔  

พ.ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน  รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ตรวจความพร้อม
และแนะนำข้อราชการ
ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ฯ
เขต ๖ ร้อยเอ็ด ที่ สภ.สุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๔

สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
ตามโครงการ
ระดมกวาดล้างวันต่อต้านยาเสพติด ฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

คณะจเรตำรวจ  ตรวจราชการที่ สภ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔

พล.ต.ต.สิทธิพร  โนนจุ้ย ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เปิดอาคารสายตรวจ
สภ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมเป็นเกียรติ
ในวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔

พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส  รอง ผบ.ตร.(มค.๑) ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ
ส.ต.อ.ประกาศ  สาวิสัย โดยมี พล.ต.ต.สิทธิพร โนนจุ้ย ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ
พ.ต.อ.ชวณิชย์ ทองแก้ว
ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมงาน "สามัคคีคือพลัง "ครั้งที่ ๕
ตามนโยบาย ผบช.ภ. ๔
"เราชอบคนรักกัน"ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ตำรวจเกษียณอายุราชการ
และข้าราชการตำรวจที่สอบได้เป็นนายตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ และข้าราชการตำรวจ ได้จัดกิจกรรมวันตำรวจ
ประจำปี ๒๕๕๔
 เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔

พ.ต.อ.จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์  รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
ประชุมมอบนโยบายการปราบปราม

ยาเสพติด  ให้กับ  หน.สภ. และชุดปราบปรามยาเสพติด กลุ่มที่ ๕ ได้แก่
สภ.สุวรรณภูมิ สภ.พนมไพร สภ.โพนทราย สภ.หนองฮี และ สภ.หัวโทน
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สภ.สุวรรณภูมิ

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ และข้าราชการตำรวจ  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายการปฏิบัติตามแผนลอยกระทง
ให้ข้าราชการตำรวจ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีประเพณีวันลอยกระทงกับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ ประชุมกำนัน-ตำรวจ เรื่องปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สภ.สุวรรณภูมิ

กก.สภ.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้าราชการตำรวจร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูทาสีรั้วสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ
ตามโครงการ ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร

พ.ต.อ.สมพงษ์  น้าเจริญ  ผบก.กต.จต.พร้อมคณะ ตรวจราชการและประชุมชี้แจง
ข้าราชการตำรวจสภ.สุวรรณภูมิ และ กต.ตร. เมื่อวันที่  ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕

พ.ต.อ.ธนชาติ  รอดคลองตัน  รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ 
ประกวดการฝึก และยุทธวิธี  ประจำปี ๒๕๕๕  
ที่ สภ.สุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม   ๒๕๕๕    

   Home